10 d'octubre de 2013

UNA MUNTANYA DE JOCS

 

EDUCACIÓN INFANTIL
EDUCACIÓ INFANTIL
NURSERY SCHOOL EDUCATION: UNA MUNTANYA DE JOCS* 

Presentación
Se trata de una actividad educativa cuyo eje central es un cuento centrado en la vida tradicional de la montaña. Como complemento al mismo, se han diseñado varios juegos infantiles –como un dominó o un juego de memoria- en los cuales los participantes, distribuidos en pequeños grupos, podrán completar de forma lúdica la visita al museo.

Planteamiento
Se plantea como una actividad de descubrimiento de la vida tradicional en las zonas de montaña y secano de la Comunitat Valenciana.

Desarrollo de la actividad
Cuando lleguen al museo se conduce a los alumnos a la sala de objetos de la parte expositiva Muntanya i Secà. Se realizará la narración de un cuento para todo el grupo que tendrán que acabar ellos. Una vez haya concluido, visitarán la exposición para ver los objetos exhibidos que hayan aparecido en la narración. Como complemento a la visita, jugarán en pequeños grupos a los diversos juegos planteados y basados en la temática de la exposición.

Destinatarios: Alumnado de Educación Infantil.
Número de participantes: Un mínimo de 10 y un máximo de 50.
Duración: Una hora y media aproximadamente.

Presentació
Es tracta d’una activitat educativa l’eix central de la qual és un conte centrat en la vida tradicional de la muntanya. Com a complement, s’han dissenyat diversos jocs infantils, com ara un dòmino o un joc de memòria, en els quals els participants, distribuïts en grups, podran completar de forma lúdica la visita al museu.

Plantejament
Es planteja com una activitat de descobriment de la vida tradicional a les zones de muntanya i de secà de la Comunitat Valenciana.

Desenvolupament de l’activitat
Quan arriben al museu, els alumnes són conduïts a la sala d’objectes de la part expositiva Muntanya i Secà. S’hi farà la narració d’un conte per a tot el grup que hauran d’acabar ells. Una vegada haja conclòs, visitaran l’exposició per a veure els objectes exhibits que hagen aparegut en la narració. Com a complement a la visita, jugaran en grups als diversos jocs plantejats i basats en la temàtica de l’exposició.

Destinataris: Alumnat d’Educació Infantil.
Nombre de participants: Un mínim de 10 i un màxim de 50.
Duració: Una hora i mitja.

PRESENTATION
This is an educational activity that evolves around a story that focuses on traditional life in the mountains. As a complement, several children’s games have been designed – such as domino or a memory game – where participants are divided up into small groups and can complete their visit to the museum in a play-oriented way.

PROPOSAL
It is proposed as an activity to discover traditional life in the mountain and rain-fed area of the Comunitat Valenciana.

DEVELOPMENT OF ACTIVITY

When they arrive at the museum, the students are taken to the object room of the exhibition part Muntanya i Secà. A story will be narrated for the whole group, and they will have to finish it. Following this, they will visit the exhibition to see the objects on display that have appeared in the narration. As a complement to the visit, they will form small groups and play the different games proposed, based on the theme of the exhibition.

TARGET GROUP: Nursery school students.
NUMBER OF PARTICIPANTS: A minimum of 10 and maximum of 50.Duration: Approximately one and a half hours. 

*This activity is still being prepared.

Posts relacionats
Comments

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>