30 de juny de 2014

Projecte educatiu: Trens, vies i taulells. Un projecte plàstic sobre la Panderola

Marc Ribera Giner (Educador del Museu del Taulell Manolo Safont d’Onda, Castelló)

Este artículo nos acerca a la actividad colaborativa que realizó el Museu del Taulell de Onda con uno de los centros de enseñanza secundaria de esta localidad castellonense para conmemorar el Día Internacional de los Museos de 2014. Marc Ribera es, además, licenciado en Bellas Artes  y doctor en Filosofía por la Universitat de València.

Introducció del projecte

A l'esquerra de la imatge l'IES Serra d'Espadà, a la dreta de la Imatge el Museu del Taulell. Marc Ribera

A l’esquerra de la imatge l’IES Serra d’Espadà, a la dreta de la Imatge el Museu del Taulell. Marc Ribera

El projecte que a continuació s’exposa es va dur a terme entre els mesos de febrer, abril i maig de 2014, emmarcant-se en la programació d’activitats que el Museu del Taulell d’Onda (Castelló) va dissenyar per commemorar el Dia Internacional dels Museus que promou l’ICOM què, com sabem, te lloc cada 18 de maig. Per a l’edició de 2014, el lema que es va triar per a celebrar aquesta efemèride va ser Les col·leccions creen connexions, que va servir de pretext per iniciar un projecte educatiu de col·laboració entre el Museu i l’IES Serra d’Espadà d’Onda, amb el títol  Trens, vies i taulells. Un projecte plàstic sobre la Panderola.
Per això, bàsicament, el projecte va consistir en la col·laboració, en la connexió, entre dues institucions eminentment educatives: el propi Museu i l’IES Serra d’Espadà de la localitat. La peculiaritat d’aquest projecte la trobem en l’espontaneïtat del procés, tractant-se d’un projecte intuïtiu que es va anar construint conforme anava avançant. És a dir, no va existir una fase prèvia de disseny conceptual, de temporització ni de redacció, sinó que el treball continu de comunicació entre el professorat implicat i els educadors del Museu van fer que les activitats que s’anaven desenvolupant es coordinaren consensuant i conformant un cos temàtic adscrit a la proposta del lema de l’ICOM, al temps que s’adaptava a les necessitats pedagògiques del professorat i a l’ideari educatiu del Museu. Cal assenyalar que el bon resultat final i l’enteniment de les parts implicades, tot i aquest caràcter improvisat, respon al continu intercanvi conjunt, a la comunicació i participació entre alumnat, professorat i educadors del Museu. On sempre van estar molt clares les finalitats i les metodologies per poder definir els processos de les accions que s’anaven incorporant. També important ha esta l’aspecte geogràfic, ja que el Museu del Taulell i l’IES Serra d’Espadà estan molt prop, només separats per un carrer, aquest fet va facilitar un contacte directe i personal molt dinàmic i una gran disponibilitat per desplaçar-se d’un lloc a l’altre, propiciant un projecte de llarga durada amb una clara influència sobre la programació de l’aula.

El cas particular d’Onda i el seu Museu del Taulell “Manolo Safont”

Treballadors de fàbrica de taulells. Museu del Taulell “Manolo Safont”

Treballadors de fàbrica de taulells. Museu del Taulell “Manolo Safont”

El Museu del Taulell “Manolo Safont”, des de la inauguració de les seves noves instal·lacions en 2004 ha tingut una clara vocació educativa. Per això, sempre ha tingut una especial preocupació per facilitar l’accés a les seues activitats tant al públic en general com, sobretot, al col·lectiu escolar. Amb l’objectiu de donar a conèixer la cultura del taulell entre els seus visitants. Oferint un ampli ventall de possibilitats a través dels seus tallers, accions i experiències didàctiques.
Aquesta cultura del taulell, des del punt de vista didàctic, es pot enfocar des de moltes perspectives diferents. L’Ajuntament d’Onda, a través del seu Museu del Taulell, sempre ha pretès desenvolupar diferents programes amb el propòsit de posar en valor i de sensibilitzar el seu públic, en especial l’escolar, cap al respecte i el coneixement del patrimoni heretat per l’evolució de la fabricació de taulells. Des de l’artesanal a l’artístic, des del taller a la indústria, des del passat al present, des de les tècniques per fer taulells, des del patrimoni material i immaterial generat…
El Museu del Taulell “Manolo Safont” es troba a Onda, una població de 25.000 habitants situada al sud de la província de Castelló, en l’epicentre de la major zona productora de taulells a nivell estatal. La llarga tradició ceramista de la ciutat ha propiciat generació rere generació el desenvolupament d’un sector industrial que sempre ha estat pioner, des que fa ja més de dos-cents cinquanta anys, van aparèixer les primeres fàbriques de taulells industrials o seriats. La ceràmica i en especial la fabricació de taulells, han marcat l’entorn econòmic, social i cultural de la ciutat. Avui, la indústria del taulell ha assolit unes quotes d’internacionalització de les que pocs sectors poden gaudir i que encara, com en el passat, defineixen un entorn que impregna tots els ciutadans sense excepció. Així, s’ha anat consolidant el caràcter i la forma de vida de la gent d’Onda, desenvolupant un entorn característic que cal estudiar i donar a conèixer. En les últimes dècades les poblacions pròximes s’han afegit a aquesta tradició ceràmica consolidant el sector i promovent el seu engrandiment.
Així, la missió de transmetre aquest entorn cultural generat és comú amb els centres educatius de la localitat. Convertint-se el Museu en un complement des de la visió no reglada, on a través del joc, els tallers experimentals, les visites guiades,… es trenqui amb la monotonia de l’aula. Aquest esperit de servei a la societat a envoltat en tot moment el projecte que ens ocupa, en aquest cas, des de la col·laboració amb un altra institució educativa.

Desenvolupament del projecte

Les activitats organitzades pel Museu del Taulell per a aquesta edició del Dia Internacional dels Museus, han consistit en un projecte educatiu en col·laboració amb l’Institut d’ensenyament secundari d’Onda, l’IES Serra d’Espadà. El projecte s’ha anomenat Trens, vies i rajoles. Un projecte plàstic sobre la Panderola.
S’ha seguit un procés evolutiu en el qual durant els mesos de febrer, març, abril i maig els alumnes de 1r, 3r i 4t de l’ESO, al voltant de 400 alumnes, han anat realitzant diferents activitats i tallers al Museu, finalitzant amb l’exposició dels treballs realitzats en cadascuna de les activitats que han conformat el projecte.
En tot moment ha estat present el lema de l’ICOM: Les col·leccions creen connexions, ja que s’han establert diferents nivells de connexions entre les col·leccions permanents del Museu i col·leccions pertanyents a altres institucions que de forma temporal han visitat el Museu, així com les connexions que a través de les activitats realitzades, s’han establert entre dues institucions educatives com són el Museu i l’institut de batxillerat, influint en la seva programació curricular i per tant en l’aprenentatge de l’alumnat.
En tot el proces podem distingir 6 fases de treball que s’han anat entrellaçant i que han anat dissenyant-se conforme a les necessitats que anaven sorgint de la mateixa metodologia de treball.
El projecte comença amb l’exposició temporal La Panderola. 125 anniversari del tranvia a vapor d’Onda al Grau de Castelló de la Plana (1888-1963), que va albergar el Museu durant el mes de febrer de 2014. Es tracta d’una col·lecció fotogràfica i d’objectes referents a aquest singular tren a vapor propietat de l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Castelló, que reflexa la connectivitat, entre aquestes dues poblacions, no solament pel que fa al tràfic de viatgers sinó també va tenir un paper destacat en el tràfic de mercaderies, especialment en el transport de taulells. Cal esmentar que Onda és una població amb una llarga tradició de fabricació de taulells que ha condicionat la cultura i la societat de la localitat amb el pas de les dècades. L’exposició comptava entre les seves peces, amb un vagó de viatgers restaurat, que data de 1901. A partir d’aquesta singular peça van començar a dissenyar-se les diferents accions que van desenvolupar els alumnes implicats en el projecte.

Alumnes de 3r d'ESO dibuixant el vagó de la Panderola. Museu del Taulell “Manolo Safont”

Alumnes de 3r d’ESO dibuixant el vagó de la Panderola. Museu del Taulell “Manolo Safont”

En una segona fase, ja en les aules, els alumnes van procedir a realitzar creacions més lliures, expressives i creatives, reinterpretant els seus propis dibuixos tècnics amb diverses modalitats plàstiques. Creacions tant individuals com col·lectives amb la creació també de murals. A partir d’aquestes creacions, i sota l’assessorament dels educadors del Museu, es van elaborar els “estergits”, materials necessaris per al trasllat del esbossos a taulells conforme a les tècniques antigues de decoració, igual que feien els artesans ceramistes. En aquest procés, els alumnes van treballar tècniques gràfiques de composició, a més d’un treball col·laboratiu i grupal sobretot en la confecció dels murals i intervenint en ocasions, nocions de fotografia per a alguns dels treballs. Però també van tenir protagonisme en aquesta fase les connexions amb altres àrees curriculars com la història, coneixements del medi o socials, ja que durant la visita a l’exposició es va poder conèixer la influència i la importància de la Panderola per a la societat ondera i les seves comunicacions amb les poblacions costaneres. Així com aspectes de l’àrea de tecnologia a causa de les observacions de maquinària ferroviària en les creacions plàstiques. S’ha tractat doncs, d’un projecte amb un alt grau interdisciplinari. Aquesta segona fase va acabar amb la decoració de taulells al taller del Museu, quedant acabades les obres després de la cocció necessària de les peces. Aquest últim pas de la segona fase també va connectar amb els continguts curriculars en quan que es van fomentar tècniques d’expressió plàstica poc habituals per a l’alumnat.

La tercera fase va consistir en el desenvolupament de tot el disseny gràfic de l’exposició, des del disseny de la invitació, passant pel disseny dels cartells publicitaris de la inauguració i finalment, pel disseny dels cartells de sala. Per descomptat amb la participació del professorat i alumnat. Donant peu a la introducció de tècniques de disseny gràfic assistit per ordinador.

En la quarta fase d’activitats, es va aprofundir en aspectes tridimensionals treballant l’escultura. A partir de petites maquetes realitzades a l’aula amb cartrons i cartolines, els alumnes van fer propostes escultòriques que interpretaven temes ferroviaris. Entre tots els exercicis proposats, es va escollir una interessant interpretació tridimensional d’unes vies de tren que s’allunyaven cap a un punt de fuga. Posteriorment la maqueta vas ser reconstruida en gran format mitjançant la tècnica ceràmica de “l’encolat”, sent necessària la fabricació de motlles en guix. Les peces resultants es van decorar amb esmalts ceràmics de colors molt vius donant lloc a una estructura central que ens recorda l’allunyament de les vies de tren cap a l’horitzó. Acompanyant a aquesta gran escultura, i per atorgar un major aspecte poètic en el muntatge, també es van elaborar papallones ceràmiques que envoltaven la peça central. Novament es van introduir tècniques plàstiques poc habituals i novament es va tractar d’un treball grupal i col·laboratiu, tant en l’execució com en la presa de decisions. Seguint una metodologia molt participativa i implicant el professorat i l’alumnat de l’assignatura de Tecnologia en el muntatge de la peça.

Visualitzant la projecció en la inauguració de la instal•lació. Ajuntament d'Onda.

Visualitzant la projecció en la inauguració de la instal•lació. Ajuntament d’Onda.

En una cinquena fase, es va procedir a l’edició d’un audiovisual realitzat per un dels professors, es va tractar d’un reportatge que recollia tot el procés realitzat durant el transcurs del projecte que va ser enregistrat fotogràficament. El audiovisual es va poder visualitzar com una unitat expositiva més de la instal·lació final.
Instal·lació que, en una última sisena fase, va ser muntada i desmuntada pels propis alumnes en coordinació amb el professorat i el personal del Museu. El resultat del muntatge es va traduir en una gran instal·lació composta per tots els treballs realitzats en les diferents fases d’execució del projecte. Especialment significativa va ser l’aportació d’idees pel que fa a la distribució dels espais però també per les contribucions poètiques del discurs de la instal·lació, que ens evoca aquells aspectes tant suggerents que es desprenen dels viatges en tren i de les vies quan s’allunyen cap a l’horitzó.
La inauguració va tenir lloc el 16 de maig i a la qual, junt als convidats habituals del Museu per a les seves inauguracions, van estar convidats tot l’alumnat i professorat implicat junt als seus familiars i amistats, per tal de celebrar una gran festa commemorativa del Dia Internacional dels Museus.

Conclusions del projecte

Com hem dit, el projecte ha anat evolucionant de forma intuïtiva i espontània, “improvitzant” les activitats, però donant sentit a un tot unitari perfectament relacionat amb els continguts de les assignatures que han participat. I precisament per aquesta improvització, s’ha pogut trencat amb la rígida barrera, intangible, que habitualment impedeix la col·laboració entre institucions educatives pel que fa al disseny i programació d’accions conjuntes. Però tot ha estat possible gracies a l’actitud i implicació tant dels docents com dels educadors del museu. Cal fomentar aquestes relacions ja que d’elles naixen projectes molt enriquidors amb la finalitat d’influenciar en l’aprenentatge de l’alumnat. També ha estat necessària una gran tasca per motivar i implicar l’alumnat, que veu en aquestes experiències una alternativa a la monotonia de l’aula. Però cal ser crítics i assumir que tot hi l’èxit de l’experiència, cal una certa estructura i recorregut predissenyat per tal que l’alumnat sàpiga entendre el procés, que el faça seu, ja que si es cert que molt de l’alumnat s’ha sentit involucrat, cal aprofundir en la participació i la col·laboració d’aquells sectors de l’alumnat que encara no són capaços de valorar aquesta feina conjunta i que els pot resultar tant beneficiosa.
Aquest projecta ens ha de servir al Museu del Taulell per assentar les bases per a futures accions d’aquestes característiques, sobretot per a la franja de secundària que no esta encara ben resolta en molts museus. A més s’ha detectat una gran acceptació per part de pares, poders polítics i altres sectors de la societat que estan valorant molt positivament experiències d’aquest tipus.

Introducción al proyecto

El proyecto que a continuación se expone se llevó a cabo entre los meses de febrero, abril y mayo de 2014, enmarcados en la programación de actividades que el Museo del Azulejo de Onda (Castellón) diseñó para conmemorar el Día Internacional de los Museos que promueve el ICOM y que, como sabemos, tiene lugar cada 18 de mayo. Para la edición de 2014 el lema que se eligió para celebrar esta efeméride fue Las colecciones crean conexiones, lo que sirvió de pretexto para iniciar un proyecto educativo de colaboración entre el Museo y el IES Serra d’Espadà de Onda, con el título Trenes, vías y azulejos. Un proyecto plástico sobre la Panderola.

 Por eso, básicamente, el proyecto consistió en la colaboración, en la conexión, entre dos instituciones eminentemente educativas: el propio Museo y el IES Serra d’Espadà de la localidad. La peculiaridad de este proyecto la encontramos en la espontaneidad del proceso, tratándose de un proyecto intuitivo que se fue construyendo conforme iba avanzando. Es decir, no existió una fase previa de diseño conceptual, de temporización ni de redacción, sino que el trabajo continuo de comunicación entre el profesorado implicado y los educadores del Museo hicieron que las actividades que se iban desarrollando se coordinaran consensuando y conformando un cuerpo temático adscrito a la propuesta del lema del ICOM, al tiempo que se adaptaba a las necesidades pedagógicas del profesorado y al ideario educativo del Museo. Debemos señalar que el buen resultado final y el entendimiento de las partes implicadas, a pesar del carácter improvisado, responde a un continuo intercambio conjunto, a la comunicación y participación entre alumnado, profesorado y educadores del Museo. Donde siempre estuvieron muy claras las finalidades y metodologías para poder definir los procesos de las acciones que se iban incorporando. También ha sido importante el aspecto geográfico, ya que el Museo del Azulejo y el IES Serra d’Espadà están muy cerca, tan solo separados por una calle, lo que facilitó un contacto directo y personal muy dinámico y una gran disponibilidad para desplazarse de un lugar a otro, propiciando un proyecto de larga duración con una clara influencia sobre la programación del aula.

El caso particular de Onda y su Museo del Azulejo “Manolo Safont”

El Museo del Azulejo “Manolo Safont”, desde la inauguración de sus nuevas instalaciones en 2004, ha tenido una clara vocación educativa. Por eso siempre ha tenido una especial preocupación para facilitar el acceso de sus actividades tanto al público en general como, sobre todo, al colectivo escolar con el objetivo de dar a conocer la cultura del azulejo entre sus visitantes, al tiempo que ofrece un amplio abanico de posibilidades a través de sus talleres, acciones y experiencias didácticas.

Esta cultura del azulejo, desde el punto de vista didáctico, se puede enfocar desde muchas perspectivas diferentes. El Ayuntamiento de Onda, a través de su Museo del Azulejo, siempre ha pretendido desarrollar diferentes programas con el propósito de poner en valor y de sensibilizar a su público, en especial el escolar, hacia el respeto y el conocimiento del patrimonio heredado por la evolución de la fabricación de azulejos. Desde lo artesanal a lo artístico, desde el taller a la industria, desde el pasado al presente, desde las técnicas para hacer azulejos, desde el patrimonio material e inmaterial generado…

El Museo del Azulejo “Manolo Safont” se encuentra en Onda, una población de 25.000 habitantes situada al sur de la provincia de Castellón, en el epicentro de la mayor zona productora de azulejos a nivel estatal. La larga tradición ceramista de la ciudad ha propiciado generación tras generación el desarrollo de un sector industrial que siempre ha sido pionero, desde hace ya más de doscientos cincuenta años, en que aparecieron las primeras fábricas de azulejos industriales o seriados. La cerámica, y en especial la fabricación de azulejos, han marcado el entorno económico, social y cultural de la ciudad. Hoy, la industria del azulejo ha alcanzado unas cotas de internacionalización de las que pocos sectores pueden presumir y que, todavía, como en el pasado, definen un entorno que impregna a todos los ciudadanos, sin excepción. Así, se ha ido consolidando el carácter y la forma de vida de la gente de Onda, desarrollando un entorno característico que hay que estudiar y dar a conocer.

En las últimas décadas, las poblaciones próximas se han unido a esta tradición cerámica consolidando el sector y promoviendo su engrandecimiento.

Así, la misión de transmitir este entorno cultural generado es común con los centros educativos de la localidad. Convirtiéndose el Museo en un complemento desde la visión no reglada donde, a través de juegos, talleres experimentales, visitas guiadas… se rompe la monotonía del aula. Este espíritu de servicio a la sociedad ha rodeado en todo momento el proyecto que nos ocupa, en este caso, desde la colaboración con otra institución educativa.

Desarrollo del proyecto

Las actividades organizadas por el Museo del Azulejo para esta edición del Día Internacional de los Museos han consistido en un proyecto educativo en colaboración con el instituto de enseñanza secundaria de Onda, Serra d’Espadà. El proyecto se ha llamado Trenes, vías y azulejos. Un proyecto plástico sobre la Panderola.

Se ha seguido un proceso evolutivo en el cual, durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo los alumnos de 1º, 3º y 4º de ESO, esto es alrededor de 400, han ido realizando diferentes actividades y talleres en el Museo, finalizando con la exposición de los trabajos realizados en cada una de las actividades que han conformado el proyecto.

En todo momento ha estado presente el lema del ICOM: Las colecciones crean conexiones, ya que se establecieron diferentes niveles de conexiones entre las colecciones permanentes del Museo y colecciones pertenecientes a otras instituciones que de forma temporal han visitado el Museo, así como las conexiones que a través de las actividades realizadas, se han establecido entre dos instituciones educativas como son el Museo y el instituto de Bachillerato, influyendo en su programación curricular y, por tanto, en el aprendizaje del alumnado.

En todo el proceso podemos distinguir seis fases de trabajo que se han ido entrelazando y que han ido diseñándose conforme a las necesidades que iban surgiendo de la misma metodología de trabajo.

El proyecto comienza con la exposición temporal La Panderola. 125º Aniversario del tranvía a vapor de Onda al Grao de Castelló de la Plana (1888-1963), que albergó el Museo durante el mes de febrero de 2014. Se trata de una colección fotográfica y de objetos referentes a este singular tren a vapor propiedad de la Associació d’Amics del Ferrocarril de Castelló, que refleja la conectividad entre estas dos poblaciones, no solamente en lo que se refiere al tráfico de viajeros, sino que también tuvo un papel destacado en tráfico de mercaderías, especialmente en el transporte de azulejos. Hay que mencionar que Onda es una población con una larga tradición de fabricación de azulejos que ha condicionado la cultura y la sociedad de la localidad con el paso de las décadas. La exposición contaba entre sus piezas con un vagón de viajeros restaurado que data de 1901. A partir de esta singular pieza se comenzaron a diseñar las diferentes acciones que desarrollaron los alumnos implicados en el proyecto.

El contacto entre los educadores del Museo (Marc Ribera y Joana Segura) y los profesores de la asignatura Plástica y Visual (Toni Vidal, Maria Llidó y Verónica Bort), permitió adaptar las actividades tanto al lemas escogido por el ICOM como a los contenidos de la asignatura. Así, la primera fase del proyecto consistió en el desplazamiento del alumnado al Museu para realizar la interpretación del vagón expuesto mediante sistemas de representación de dibujo técnico, prestando especial atención al sistema diédrico con el alzado, la planta y el perfil, pero también con referencias a los sistemas axonométrico y cónico.

 En una segunda fase, ya en las aulas, los alumnos procedieron a realizar creaciones más libres, expresivas y creativas, reinterpretando sus propios dibujos técnicos con diversas modalidades plásticas. Creaciones tanto individuales como colectivas con la creación también de murales. A partir de estas creaciones, y bajo el asesoramiento de educadores del Museu, se elaboraron los estarcidos, materiales necesarios para el traslado de los esbozos a azulejos conforme a las técnicas antiguas de decoración, igual que hacían los artesanos ceramistas. En este proceso, los alumnos trabajaron técnicas gráficas de composición, además de un trabajo colaborativo y grupal, sobre todo en la confección de los murales e interviniendo en ocasiones en nociones de fotografía para algunos de los trabajos. Pero también tuvieron protagonismo en esta fase las conexiones con otras áreas curriculares como la Historia, Conocimiento del medio o Sociales, ya que durante la visita a la exposición se pudo conocer la influencia e importancia de la Panderola para la sociedad ondense y sus comunicaciones con las poblaciones costeras, así como aspectos del área de tecnología a causa de las observaciones de maquinaria ferroviaria en las creaciones plásticas. Se ha tratado, pues, de un proyecto con un alto grado disciplinario. Esta segunda fase acabó con la decoración de azulejos en el taller del Museu, quedando acabadas las obras después de la cocción necesaria de las piezas. Este último paso de la segunda fase también conectó con los contenidos curriculares en tanto que se fomentaron técnicas de expresión plástica poco habituales para el alumnado.

 La tercera fase consistió en el desarrollo de todo el diseño gráfico de la exposición, desde el diseño de la invitación, pasando por el diseño de los carteles publicitarios de la inauguración y, finalmente, por el de los carteles de sala. Por descontado con la participación del profesorado y alumnado y dando pie a la introducción de técnicas de diseño gráfico asistido por ordenador.

 En la cuarta fase de actividades, se profundizó en aspectos tridimensionales trabajando la escultura. A partir de pequeñas maquetas realizadas en el aula con cartones y cartulinas, los alumnos hicieron propuestas escultóricas que interpretaban temas ferroviarios. Entre todos los ejercicios propuestos, se escogió una interesante interpretación tridimensional de unas vías de tren que se alejaban hacia un punto de fuga. Posteriormente la maqueta se reconstruyó en gran formato mediante la técnica cerámica del encolado, para lo que fue necesaria la fabricación de moldes de yeso. Las piezas resultantes se decoraron con esmaltes cerámicos de colores muy vivos dando lugar a una estructura central que nos recuerda el alejamiento de las vías del tren hacia el horizonte. Acompañando a esta gran escultura, y por otorgar un mayor aspecto poético al montaje, también se elaboraron mariposas de cerámica que envolvían la pieza central. De nuevo se introdujeron técnicas plásticas poco habituales y de nuevo se trató de un trabajo grupal y colaborativo, tanto en la ejecución como en la toma de decisiones. Todo ello siguiendo una metodología muy participativa e implicando al profesorado y alumnado de la asignatura de Tecnología en el montaje de la pieza.

 En una quinta fase, se procedió a la edición de un audiovisual realizado por uno de los profesores, que trató de un reportaje que recogía todo el proceso realizado durante el transcurso del proyecto que fue registrado fotográficamente. El audiovisual se pudo visualizar como una unidad expositiva más de la instalación final.

 Instalación que, en una sexta fase, fue montada y desmontada por los propios alumnos en coordinación con el profesorado y el personal del Museu. El resultado del montaje se tradujo en una gran instalación compuesta por todos los trabajos realizados en las diferentes fases de ejecución del proyecto. Especialmente significativa fue la aportación de ideas en lo que se refiere a la distribución de espacios, pero también por las contribuciones poéticas del discurso de la instalación, que nos evocan aquellos aspectos tan sugerentes que se desprenden de los viajes en tren y de las vías que se alejan hacia el horizonte.

 La inauguración tuvo lugar el 16 de mayo y en ella, junto a los invitados habituales del Museu para sus inauguraciones, estuvo convidado todo el alumnado y el profesorado implicado junto a sus familiares y amistades, para celebrar una gran fiesta conmemorativa del Día Internacional de los Museos.

Conclusiones del proyecto

Como hemos dicho, el proyecto fue evolucionando de forma intuitiva y espontánea, improvisando las actividades, pero dando sentido a un todo unitario perfectamente relacionado con los contenidos de las asignaturas que han participado. Y precisamente por esta improvisación se pudo romper la rígida barrera, intangible, que habitualmente impide la colaboración entre instituciones educativas en lo que respecta al diseño y programación de acciones conjuntas. Pero todo ha sido posible gracias a la actitud e implicación tanto de los docentes como de los educadores del Museu. Hay que fomentar estas relaciones ya que de ellas nacen proyectos muy enriquecedores con la finalidad de influir en el aprendizaje del alumnado. También ha sido necesario un gran trabajo para motivar e implicar al alumnado, que ve en estas experiencias una alternativa a la monotonía del aula. Pero hay que ser críticos y asumir que, a pesar del éxito de la experiencia, se ha de crear una cierta estructura y recorrido prediseñado para que el alumno sepa entender el proceso, que lo haga suyo ya que, si es cierto que mucho del alumnado se ha sentido involucrado, hay que profundizar en la participación y colaboración de aquellos sectores del alumnado que aún no son capaces  de valorar este trabajo conjunto y que les puede resultar tan beneficioso.

 Este proyecto ha de servir al Museu del Taulell para sentar las bases para futuras asociaciones de estas características, sobre todo para la franja de secundaria que no está todavía bien resuelta en muchos museos. Además se ha detectado una gran aceptación por parte de padres, poderes políticos y otros sectores de la sociedad que están valorando muy positivamente experiencias de este tipo. 

Introduction to the project

 The project presented below was carried out during the months of February, April and May 2014, framed within the programme of activities that the Tile Museum of Onda (Castellon) designed to commemorate International Museum Day, fostered by the ICOM, and which, as we know, is held every 18th of May. This year, the theme chosen to celebrate this major event was Museum collections make connections, which was used as a pretext to start up an educational project in which both the Museum and the IES Serra d’Espadà de Onda (Secondary Education School) collaborated.  Its title was Trains, tracks and tiles. A plastic project about the Panderola.

 Thus, the project basically consisted in the collaboration, in the connection, between two largely educational institutions: the Museum itself and the IES Serra d’Espadá of the town. We believe that the peculiarity of this project lies in the spontaneity of the process, as it was an intuitive project that was built as it went along. In other words, there was no preliminary conceptual design, timing or drafting phase, but rather, the continuous communication work between the teachers involved and the Museum educators led to the coordination of the activities that were developed.  An agreement was reached on a theme, which was linked to the theme proposed by the ICOM.  Likewise, it adapted to the pedagogical needs of the teachers and to the educational discourse of the Museum. We must point out that the good final result and the understanding of the parties involved, despite the improvised nature, respond to a continuous exchange, to communication and participation between students, teachers and Museum educators. What were clear throughout were the aims and the methodologies, to be able to define that action processes that were progressively included. The geographical aspect has also been important, as the Tile Museum and the IES Serra d’Espadà are very close together – just one street separates them -, which facilitated direct and very dynamic personal contact, as well as the possibility of going from one place to another. This favoured a long-term project that had a clear impact on the classroom programming.

 The particular case of Onda and its “Manolo Safont” Tile Museum

 Since the “Manolo Safont” Tile Museum opened its new facilities in 2004, it has had a clear educational vocation. That is why it has been especially concerned about making its activities accessible to the general public and, above all, to schoolchildren, in order to inform its visitors about the tile culture, as well as to offer a wide range of possibilities through its workshops, actions and didactic experiences.

From the didactic viewpoint, this tile culture can be addressed from many different perspectives. The Onda Town Council, through its Tile Museum, has always supported the development of different programmes in order to enhance and raise its public’s awareness, above all of school children, regarding respect and knowledge of the heritage left by the evolution of tile manufacturing. From handcraft to artistic, from workshop to industry, from past to present, from tile making techniques, from the tangible and intangible heritage generated…

The “Manolo Safont” Tile Museum is located in Onda, a town with 25,000 inhabitants in the south of the province of Castellon, in the epicentre of the largest tile producing area in the state.  The city’s long pottery-making tradition has, generation after generation, favoured the development of an industrial sector that has always been groundbreaking, for more than 250 years now, since the first industrial or mass produced tile factories appeared. Ceramics, and especially the manufacture of tiles, have marked the economic, social and cultural environment of the city. Today, the tile industry has reached international levels of the kind that very few sectors can boast and which still, as it did in the past, define an environment that pervades all citizens, without exception. Thus, the character and way of life of the people of Onda has been consolidated, developing a characteristic environment that must be studied and communicated.

Over the last few decades, the nearby towns have joined in with this pottery-making tradition, consolidating the sector and promoting its extension.

Thus, the mission of transmitting this cultural environment is common to all the education centres of the town. Converting the Museum into a compliment from a non-formal perspective, the monotony of the classroom is broken with games, experimental workshops, guided tours, etc. This spirit of service to society has always surrounded the project that, in this case, concerns us, based on the collaboration with another educational institution.

 Development of the project

 The activities organised by the Tile Museum for this year’s International Museum Day, have consisted in an educational project with the collaboration of Onda’s Secondary Education School, Serra d’Espadà. The project is called Trains, tracks and tiles. A plastic project about the Panderola.

It has been an evolving process in which, during the months of February, March and April and May, first, third and fourth year secondary students – i.e. around 400 – have carried out different activities and workshops at the Museum, which have ended with an exhibition of the work carried out during each one of the activities that have made up the project.

The theme chosen by the ICOM has been present at all times: Museum collections make connections, as different levels of connections were established between the Museum’s permanent collections and the collections belonging to other institutions that have temporarily visited the Museum; as well as the connections which, through the activities carried out, have been established between two educational institutions – the Museum and the Secondary school -, influencing its curriculum and therefore the education of the students.

The entire process was divided into six clear work phases, which have been intermingled and designed in agreement with the needs that have arisen from the actual work methodology.

The project began with the temporary exhibition The Panderola. 125th Anniversary of the steam train from Onda to Grao de Castelló de la Plana (1888-1963), which the Museum housed during the month of February 2014. This is a collection of photographs and objects about this singular steam train belonging to the Associació d’Amics del Ferrocarril de Castelló, which reflects the connectivity between these two towns, not only in terms of passengers, but also the outstanding role it played in goods traffic, especially the transport of tiles. It must be mentioned that Onda is a town with a long tile manufacturing tradition, which has determined the culture and society of the town with the passing of the years. One of the pieces included in the exhibition was a restored passenger coach dating from 1901. The design of the different actions developed by the students involved in the project was based on this singular piece.

The contact between the Museum educators (Marc Ribera and Joana Segura) and the Plastic and Visual Art teachers (Toni Vidal, Maria Llidó and Verónica Bort), permitted the adaptation of the activities both to the theme chosen by the ICOM and the subject matter. Thus, the first project phase consisted in the students going to the Museum to interpret the coach exhibit by means of technical drawing illustration systems, paying special attention to the dihedral system with the elevation, the ground plan and the profile, but also with references to the axonometric and conical systems.

 In a second phase, back in the classrooms, the students made more expressive, creative and freer creations, reinterpreting their own technical drawings with different plastic modalities. Both individual and group creations, together with the creation of wall paintings, too. Based on these creations, and with the advice of the Museum educators, the stencils were prepared as well as the materials necessary to transfer the sketches to tiles following the classical decoration techniques, as used by ceramic artisans in the past. During this process, the students worked with graphic composition techniques, which was done in collaboration and as a group, above all when preparing the wall paintings.  Notions of photography were also required for some of the works. But during this phase, connections with other curricular areas were also important, such as History, Knowledge of the Environment, Social Studies, as during the visit to the exhibition, they learnt about the influence and importance of the Panderola for the people of Onda, as well as its connections with the coastal towns, and aspects of the area of technology due to the observations of railway machinery in plastic creations. This project has had a high disciplinary degree. This second phase ended with the decoration of tiles at the Museum workshop, and the artworks were finished after the pieces were fired in the kiln. This last step of this second phase was also connected with the curricular subject matter insofar as plastic expression techniques, which the students were not familiar with, were fostered.

 The third phase consisted in developing the entire graphic design of the exhibition, from the design of the invitation, to the design of the publicity posters for the inauguration, and finally, the design of the room posters. Of course, with the participation of the teachers and students, and giving rise to the introduction of computer assisted graphic design techniques.

 Three-dimensional aspects were included in the fourth activity phase, working with sculptures. Based on small models carried out in the classroom with board and card, students made sculpture proposals that interpreted railway topics. Among all the exercises proposed, an interesting three-dimensional interpretation of some train tracks, which moved away towards a vanishing point, was chosen. Later on, the model was reconstructed in large format by means of the ceramic technique of gluing, which required the manufacture of plaster moulds. The resulting pieces were decorated with very bright coloured ceramic enamels, giving rise to a central structure which reminds us of train tracks that move away towards the horizon. Accompanying this large sculpture, and to give the installation a greater poetic aspect, ceramic butterflies were made and placed around the central piece. Once again uncommon plastic techniques were introduced, and again it was a group and collaborative work, both during the execution and decision-making phases. The methodology followed was very participatory involving the Technology teachers and students in the assembly of the piece.

 During a fifth phase, an audiovisual was edited.  This was a documentary prepared by one of the teachers, which narrated the entire process carried out during the course of the project, which was recorded photographically. The audiovisual can be seen as another exhibition unit in the final installation.

 In a sixth phase, the installation was mounted and dismounted by the actual students, coordinated by the teachers and Museum staff. The result of the assembly was a large installation comprised of all the works carried out during the different project execution phases. Especially significant was the contribution of ideas with regards to the distribution of spaces, but also due to the poetic contributions of the installation discourse, which are evocative of suggestive aspects that are derived from train journeys and from the tracks that move away towards the horizon.

 The inauguration took place on 16th May, which all the students and teachers involved were invited to together with their families and friends, as well as the regular guests of the Museum at its inaugurations, to celebrate a great event to commemorate the International Museum Day.

 Conclusions of the project

 As we have mentioned, the project evolved intuitively and spontaneously.  The activities were improvised, but giving meaning to the whole unit, which was perfectly related to the subject matter involved. And precisely, due to this improvisation, it was possible to break down the rigid, intangible barrier that normally prevents the collaboration between education institutions in terms of the design and programming of joint actions. But all of this has been possible thanks to the attitude and involvement of both the teachers and Museum educators. These relationships must be fostered as they give rise to very enriching projects, whose aim is to have an impact on the students’ education. Considerable work has also been necessary to motivate and involve the students, who view these experiences as an alternative to the monotony of the classroom. But we must be critical and assume that, despite the success of the experience, a certain structure and predesigned journey has been created for the students to be able to understand the process, to consider it as their own, as, if it is true that many of the students have felt involved, a lot still must be done in terms of the participation and collaboration of those sectors of the students that are still not able to evaluate this joint work and which may be beneficial for them.

 This project must help the Museu del Taulell lay the bases for future associations that have these characteristics, above all for the secondary school level, which is still not well resolved in many museums. Good acceptance has also been detected on behalf of parents, political powers and other sectors of society that have assessed experiences of this type very positively.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tags: , ,
Posts relacionats
Comments

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>