16 d'abril de 2014

SINGLADURA MMB, un projecte educatiu de l’MMB (Museu Marítim de Barcelona)

Mireia Mayolas Créixams  (Cap de l’Àrea d’Educació i Activitats del Museu Marítim de Barcelona-MMB)

Con este post queremos iniciar una serie de colaboraciones con museos de ámbitos diferentes al de la Etnología para que nos cuenten otras experiencias en didáctica. Mireia Mayolas, es responsable del área de Educación y Actividades del MMB desde que se puso en marcha en 1994 y por tanto de diseñar y coordinar los programas para diferentes públicos que se hacen en el Museo.

Més enllà d’una activitat hi ha un projecte. Un projecte educatiu, cultural, social…

Amb aquesta frase introduíem les XVI Jornades de Museus i Educació[1] de l’any passat, que portaven per títol Més enllà dels programes d’activitats: projectes educatius, projectes culturals i projectes de territori des dels museus. Unes jornades que varen destinar-se a abordar pros, contres i maneres de desenvolupar aquest tipus de projectes de llarga durada, generalment de tipus col·laboratiu i que permeten un fort grau d’aprofundiment.

A què ve aquesta introducció? És una manera de presentar una de les línies de treball –potser la que més ens està absorvint- del Departament d’Educació i Activitats del Museu Marítim de Barcelona, en relació als centres de formació reglada.

Taller programa pedagógico "La construcción de un cuadrante"

Taller programa pedagógico “La construcción de un cuadrante”

El Departament d’Educació de l’MMB va crear-se l’any 1994 i el primer que varem fer és dissenyar un programa d’activitats pedagògiques[2] per a estudiants, amb el patrimoni marítim com a eix transversal, que es desenvolupa a les sales d’exposicions –treballant en un sol àmbit, en diversos o fent un circuit-, al planetari digital –que projecta les imatges a tot l’espai semicircular–, a l’aula -quan són tallers-, al pailebot Santa Eulàlia –un antic veler del 1918 que forma part de la flota de l’MMB, pels barris mariners de Barcelona que custòdien el testimoni de la gent de mar-, a bord de vaixells comercials, com els fast ferry de la cia Grimaldi que fan la ruta diària Barcelona-Civitavechia…  Cada tipus d’activitat requereix un tipus d’espai. I cada espai condiciona el tipus d’activitat que s’hi pot realitzar.

Evidentment, en aquesta vintena d’anys les propostes que integren aquest programa han anat canviant molt: han aparegut en determinat moment, perquè se n’ha vist la necessitat, responent a una demanda o formant part de l’oferta vinculada a determinada exposició… s’han anat transformant, en alguns cassos han estat eliminades o s’han acabat convertint, amb el pas del temps, en una proposta molt diferent de com es van plantejar en origen, per adaptar-se sempre a les necessitats dels centres i dels participants que van canviant al ritme que ho fa la nostra societat. Però sempre han tingut una durada mínima d’una hora i màxima de dues… que és el que les escoles solen voler destinar a fer una visita en un museu.

I amb aquesta oferta consolidada, l’any 2009 varem plantejar-nos la realització d’un projecte que ens permetés, com dèiem en la introducció, anar més enllà… i fer un treball més profund sobre un tema i per generar una col·laboració més estreta amb determinats centres, fet que implicava que la proposta s’havia de desenvolupar durant un període de temps més llarg… Un projecte que, a la vegada, poguéssim portar a terme amb un cert nombre de centres alhora.

Actividad programa pedagógico "Piratas a la vista"

Actividad programa pedagógico “Piratas a la vista”

Va ser així com va sorgir el Singladura MMB, que s’inicia amb una reunió amb docents en la que es proposa un tema, evidentment relacionat amb el vaixell i la navegació, perquè sigui treballat des dels centres de la manera que creguin més convenient: amb el nivell educatiu que escullin i des de les àrees de coneixement que prefereixin.

Un treball que aniran desenvolupant al llarg de tot el curs a l’escola o institut, mentre que el Museu, conjuntament amb el Cesire Aulatec[3], coorganitzadors, donem suport als participants de diferents maneres: organitzant activitats que els poden ser útils, com ara visites a exposicions o a centres vinculats amb el tema, proposant tallers, elaborant dossiers amb informació i propostes de treball… i buscant col·laboradors.

El resultat d’aquests projectes es presenten el mes de maig al Museu en una jornada festiva per compartir l’experiència realitzada: una xerrada inicial breu -que sol realitzar un expert en el tema de l’any-, seguida de les presentacions que realitzen els alumnes, de deu minuts cadascuna, un esmorzar conjunt i una activitat de clausura, com un espectacle teatral, una visita comentada a l’exposició referent, un taller lúdic… i el comiat fins la propera edició.

A grans trets, en les tres edicions del Singladura MMB els temes han estat:

Maqueta del Ictineo II realizada por alumnos de 3º de ESO

Maqueta del Ictineo II realizada por alumnos de 3º de ESO

-        Monturiol i la navegació submarina (curs 2009/2010), perquè feia 150 anys que aquest inventor havia avarava -i amb èxit- el primer dels seus submarins, l’Ictineu I, al port de Barcelona i el Museu en commemorava l’any amb la inauguració d’una exposició.

-        El curs 2011/2012 Iceberg a proa, perquè l’abril 2012 feia cent anys del naufragi del Titànic i l’MMB obria les portes d’una gran exposició sobre aquest fet.

-        El curs 2012/2013 El vaixell i tu, companys de viatge. En aquesta ocasió no hi havia cap celebració marítima interessant i es va escollir el vaixell com a tema.

En aquestes tres edicions els projectes presentats pels estudiants han estat molt diversos: maquetes –de submarins, de motors del Titànic, de vaixells-, maletes didàctiques, pàgines web, espectacles musicals i teatrals, petites exposicions, barques reals que poden utilitzar-se per navegar, fragments de pel·lícula doblats –amb diàlegs inventats- en anglès… per citar-ne alguns. Hi ha hagut participació des d’alumnes de P-5, que varen fer un gran treball sobre marines fins a nois de batxillerat, un dels quals havia fet un telègraf tipus Marconi, similar als del Titànic. Projectes abordats des de la història, el llenguatge, l’expressió plàstica, l’anglès, la tecnologia, la química…

Realitzar un projecte de treball suposa un gran repte, tant pel Museu com pels centres de formació reglada que hi participen. I el que és més interessant, deriven cap a noves propostes. Només el darrer: El vaixell i tu companys de viatge, dos dels projectes presentats acabaran sent petites exposicions –una, que es va inaugurar el passat juny, i ha posat en valor el treball sobre el paisatge marítim d’un grup d’alumnes de P-5, i l’altra, sobre les cinc barques que han construït a l’Institut de Celrà (Girona) –una per any- i que una vegada construïdes utilitzen per sortir a navegar a l’estany de Banyoles-. L’exposició sobre aquest projecte, que tindrà unes dimensions molt superiors a l’altra, s’inaugurarà el juny 2014.


[1] Les Jornades de Museus i Educació són una plataforma de formació i d’intercanvi d’experiències, destinada principalment, a tècnics dels departaments d’educació de museus que es realitzen anualment al Museu Marítim de Barcelona

[2] Podeu consultar el Programa d’Activitats Pedagògiques en aquest blog http://mmbprogramapedagogic.blogspot.com.es/ o bé al web de l’MMB: www.mmb.cat

[3] Els Cesire són Centres Específics de Suport a la Recerca i la Innovació i depenen del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aulatec és el que està centrat en tecnologia.

Más allá de una actividad hay un proyecto. Un proyecto educativo, cultural, social…

Con esta frase introducíamos las XVI Jornades de Museus i Educació[1] del año pasado que llevaban por título Más allá de los programas de actividades: proyectos educativos, proyectos culturales y proyectos de territorio desde los museos. Unas jornadas que se destinaron a abordar pros, contras y maneras de desarrollar proyectos de larga duración, generalmente de tipo colaborativo y que permiten un alto grado de profundización.

¿A qué viene este introducción? Es una manera de presentar una de las líneas de trabajo –probablemente la que más nos absorbe- del Departamento de Educación y Actividades del Museu Marítim de Barcelona, en relación a los centros de formación reglada.

El Departamento de Educación del MMB se creó en 1994 y lo primero que hicimos fue diseñar un programa de actividades pedagógicas[2] para estudiantes, con el patrimonio marítimo como eje transversal, que se lleva a cabo en las salas de exposiciones –trabajando en un solo ámbito, en diversos o haciendo un circuito-; en el planetario digital –que proyecta las imágenes en todo el espacio semicircular-; en el aula –cuando son talleres-; en la goleta Santa Eulàlia –un antiguo velero de 1918 que forma parte de la flota del MMB-; por los barrios marineros de Barcelona que custodian el testimonio de la gente del mar; a bordo de barcos comerciales, como el fast ferry de la compañía Grimaldi que hace la ruta diaria Barcelona-Civitavechia… Cada tipo de actividad requiere un tipo de espacio. Y cada espacio condiciona el tipo de actividad que se puede realizar.

Evidentemente, en esta veintena de años las propuestas que integran este programa ha ido cambiando mucho: han aparecido en un determinado momento porque se ha visto la necesidad, responden a una demanda o forman parte de la oferta vinculada a determinada exposición… se han ido transformando, en algunos casos han sido eliminadas o se han acabado convirtiendo, con el paso del tiempo, en una propuesta muy diferente a cómo se había planteado en origen, para adaptarse siempre a las necesidades de los centros y de los participantes que van cambiando al ritmo que lo hace nuestra sociedad. Pero siempre han tenido una duración mínima de una hora y máxima de dos… que es lo que las escuelas suelen querer destinar a hacer una visita en un museo.

Y con esta oferta consolidada, el año 2009 nos planteamos la realización de un proyecto que nos permitiera, como decíamos en la introducción, ir más allá y hacer un trabajo más profundo sobre un tema para generar una colaboración más estrecha con determinados centros, hecho que implicaba que la propuesta se tenía que desarrollar durante un periodo de tiempo más largo. Un proyecto que, al mismo tiempo pudiéramos llevar a término con un cierto número de centros a la vez.

Así fue como surgió Singladura MMB, que se inicia en una reunión con docentes en la que se propone un tema, evidentemente relacionado con el barco y la navegación, para que se trabaje desde los centros de la manera que crean más conveniente: con el nivel educativo que elijan y desde las áreas de conocimiento que prefieran.

Un trabajo que irá desarrollándose a lo largo de todo el curso en la escuela o instituto, mientras que desde el Museo, conjuntamente con el Cesire Aulatec[3], coorganizadores, prestamos nuestro apoyo a los participantes de diferentes maneras: organizando actividades que les pueden ser útiles, como visitas a exposiciones o a centros vinculados con el tema, proponiendo talleres, elaborando dossiers con información y propuestas de trabajo y buscando colaboradores.

El resultado de estos proyectos se presentan durante el mes de mayo en el Museo en una jornada festiva para compartir la experiencia realizada: una charla inicial breve –que suele realizar un experto en el tema del año-, seguida de las presentaciones que realizan los alumnos, de diez minutos cada una, un almuerzo conjunto y una actividad de clausura, como un espectáculo teatral, una visita comentada a la exposición referente, un taller lúdico y la despedida hasta la siguiente edición.

A grandes rasgos, en las tres ediciones de Singladura MMB los temas han sido:

-          Monturiol y la navegación submarina (curso 2009-2010), porque hacía 150 años que este inventor había botado –con éxito- el primero de sus submarinos, el Ictineu I, en el puerto de Barcelona y el museo conmemoraba el año con la inauguración de una exposición.

-          El curso 2011-2012 se llamó Iceberg a proa, porque en abril de 2012 hacía cien años del naufragio del Titanic y el MMB abría sus puertas a una gran exposición sobre este hecho.

-        El barco y tú, compañeros de viaje, fue el lema para el curso 2012-2013. En esta ocasión no había ninguna celebración marítima interesante y se escogió el barco como tema.

En estas tres ediciones los proyectos presentados por los estudiantes han sido muy diversos: maquetas –de submarinos, de motores del Titanic, de barcos-, maletas didácticas, páginas web, espectáculos musicales y teatrales, pequeñas exposiciones, barcos reales que pueden utilizarse para navegar, fragmentos de películas dobladas –con diálogos inventados- en inglés… por citar algunos. Ha habido participación, desde alumnos de 5º de Primaria, que hicieron un gran trabajo sobre marinas, hasta chavales de bachillerato, uno de los cuales había hecho un telégrafo tipo Marconi, similar a los del Titanic. Proyectos abordados desde la historia, el lenguaje, la expresión plástica, el inglés, la tecnología, la química…

Realizar un proyecto de trabajo supone un gran reto, tanto para el Museo como para los centros de formación reglada que participan. Y lo que resulta más interesante, derivan hacia otras propuestas. Sólo en la última El barco y tú, compañeros de viaje, dos de los proyectos presentados acabaron en sendas pequeñas exposiciones –una, que se inauguró el pasado mes de junio y puso en valor el trabajo sobre paisaje marítimo de un grupo de alumnos de 5º de Primaria, y la otra sobre las cinco barcas que han construido en el Instituto de Celrà (Girona), una por año, y que, una vez construidas se utilizan para salir a navegar al lago de Banyoles-. La exposición sobre este proyecto, que tendrá unas dimensiones muy superiores a la otra, se inaugurará en junio de 2014.


[1] Les Jornades de Museus i Educació son una plataforma de formación e intercambio de experiencias, destinada principalmente, a técnicos de los departamentos de educación de museos que se realizan anualmente en el Museu Marítim de Barcelona.

[2] Podéis consultar el Programa d’Activitats Pedagògiques en este blog http://mmbprogramapedagogic.blogspot.com.es/ o bien en la web del MMB: www.mmb.cat

[3] Los Cesire son Centres Específics de Suport a la Recerca i la Innovació y dependen del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aulatec es el que está centrado en tecnología.

Beyond an activity, there is a project.  An educational, cultural and social project.

With this sentence, we introduced the 16th Jornades de Museus i Educació last year.  The Museum and Education Conference is a platform for education and the exchange of experiences, aimed mainly at technicians from the education departments of museums, which is held each year at the Museu Marítim of Barcelona.  With the title: Beyond activity programmes: educational project, cultural projects and territorial projects at museums, the aim was to address advantages, disadvantages and ways of developing long-term projects, generally of a collaborative type and that permit a greater deepening of knowledge.

Why this introduction?  It is a way of presenting one of the work lines – probably the one that absorbs us the most – of the Department of Education and Activities of the Museu Marítim of Barcelona, related to formal training centres.

The Education Department of the MMB was created in 1994 and the first thing we did was to design a pedagogical activity programme for students, with maritime heritage as a cross-cutting axis.  The programme is carried out in the exhibition rooms – working in one single field, in several ones or doing a circuit-; in the digital planetarium, which projects the image in the entire semicircular space; in the classroom, when there are workshops; on the Santa Eulalia schooner, an old 1918 yacht, which forms part of the  MMB fleet; through the maritime districts of Barcelona, which safeguard the testimony of the people of the sea; on board commercial vessels, such as the Grimaldi line fast ferry, which covers the daily route from Barcelona to Civitavecchia.  Every type of activity requires a specific type of space.  And each space conditions the type of activity that can be carried out.

Obviously, during these twenty or so years, the proposals that make up this programme have changed a great deal: they have appeared at a specific time because there was a need for them, they respond to a demand or form part of the offer associated with a certain exhibition… they have gradually changed and in some cases they have been eliminated, or they have ended up, with the passing of time, becoming a completely different proposal to the one that was suggested in the beginning.  All of this is always done whilst adapting to the needs of the centre and of the participants, who also change at the same rate as society changes.  One thing that has not changed is the fact that they have always lasted for at least one hour with a maximum of two, which is the time schools usually want to spend on a visit to a museum.

And with this consolidated offer, in 2009, we considered the possibility of carrying out a project that would enable us, as we have said in the introduction, to go further and carry out a more in-depth work on a topic, to generate a closer collaboration with certain centres.  This meant that the proposal had to be developed for a longer period of time.  A project that we could carry out at the same time with a certain number of centres.

And that is how Singladura MMB came about. It started with a meeting with teachers when a topic was proposed – obviously related to ships and navigation.  Then work was carried out at the centres, in the way deemed most appropriate: with the selected education level and based on the preferred knowledge area.

This work will be developed throughout an entire academic year at the school or institute, whilst the Museum is working together with the Aulatec Cesire.  (The Cesire are Centres Específics de Suport a la Recerca i la Innovació (specific centres to support research and innovation) and depend on the Department of Education of the Generalitat of Catalonia).  Aulatec is the one that is focused on technology, and they are co-organisers.  We give the participants our support in different ways: organising activities that can be useful to them, such as visits to exhibitions or to centres associated with the topic, proposing workshops, preparing dossiers with information and work proposals, and seeking collaborators.

The result of these projects will be presented at the Museum during the month of May on a day to share the experience carried out: a short initial talk, which is usually given by the expert in the year’s topic, followed by presentations given by students, lasting for about ten minutes each, a lunch together and a closing activity, such as a play, a commented visit to the reference exhibition, a recreational workshop and the farewell until the following year.

In broad outlines the topics during the three editions of Singladura MMB have been the following:

-          Monturiol and submarine navigation (year of 2009-2010), because 150 years ago this inventor had – successfully – launched the first of his submarines, the Ictineu I, in the port of Barcelona, and the museum commemorated the year with the inauguration of an exhibition.

-          In the year 2011-2012 it was called Iceberg in the bow, because in April 2012 it was the centenary of the sinking of the Titanic and the MMB opened its doors to a large exhibition on this event.

-        The ship and you, travel companions, was the slogan for the year 2012-2013. On this occasion, there was no interesting maritime celebration, and the ship was chosen as the topic.

During these three editions, many different projects have been presented by the students – on submarines, on the engines of the Titanic, on ships-, teaching boxes, web pages, music and theatre shows, small exhibitions, real ships that can be used for sailing, fragments of dubbed films – with invented dialogues – in English, to mention a few.  Students of all ages have participated, from 5th year primary school, who did a fantastic study on navies, to kids from secondary school; one of the groups had done a Marconi type telegraph, similar to the ones of the Titanic.  Projects based on history, language, plastic expression, English, technology, chemistry, etc.

Carrying out a work project represents a great challenge, both for the Museum and for the formal education centres that take part.  And the most interesting ones lead to other proposals.  For example, in the last one, The ship and you, travel companionstwo of the projects presented ended up being small exhibitions.  One of them, which was inaugurated in June last year, highlighted the work on maritime landscape carried out by the group of 5th year primary school students, and the other on the five boats that they have built at the Celrà Institute (Girona), one per year, and which, once built, were used to sail on the Banyoles lake.  The exhibition on this project, which will be larger than the previous one, will be inaugurated in June 2014.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tags: , ,
Posts relacionats
Comments

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>